Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Pro 17

Adventní Uherské Hradiště 17. 12.

Muzejní budova Centra slovanské archeologie ukazuje zejména práci Archeologického ústavu Moravského zemského muzea, tedy nálezy přímo z našeho regionu a výsledky výzkumů o slovanském osídlení, Velké Moravě a počátcích křesťanství.  Nálezy často pocházejí například ze záchranných průzkumů, kdy musí archeologové rychle prozkoumat nějaké místo, než je vystřídají stavbaři. První expozice je věnována  Cyrilu a Metodějovi. Výstava představuje známé nálezy, patří k nim třeba takzvaná Stupavská falza, tedy originální kameny objevené nedaleko obce Stupava v Chřibech, které před více než osmdesáti lety vizionářka K. Maštalířová označila za součást hrobu svatého Metoděje, což později archeologové vyvrátili. Viděli jsme zde dobové mince, šperky (např. stříbrné náušnice z 9. století objevené r. 2013) nebo repliky bot.

V budově Jezuitské koleje – Expozici dějin města jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o vzniku a historii města Uherského Hradiště. Město bylo založeno českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1257 a neslo název Nový Velehrad. Současné jméno se objevuje až v 16. století. Uherské Hradiště bylo opevněné město, které vzniklo za strategicko-vojenským účelem. Procházela jím cesta vedoucí do Uher. Vědomosti jsme využili při následující hře městského informačního centra – Hradišťské hledačce aneb O poklad Přemysla Otakara II. Putovali jsme ve skupinách centrem města a všímali si takových detailů na domech, které jsme dosud „neviděli“. Jedině oko bedlivého pozorovatele mohlo uvidět na fasádě domů jméno, labuť, zlatou korunu… Společnými silami jsme vše vyluštili a odměnou nám byl pravý nefalšovaný poklad!

Pak už nás čekal oběd a vytoužená návštěva vánočních trhů na náměstí. Takže radost snad vydrží minimálně týden do Vánoc!