Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Říj 09

Arcidiecézní muzeum Olomouc 9. října

Komentovaná prohlídka výstavy Ke slávě a chvále pro 1. stupeň ZŠ

PETRŮV .… A JINÉ

Na účastníky čekala zážitkově pojatá komentovaná prohlídka části stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc. Prošli jsme společně Obrazárnu olomouckých biskupů a arcibiskupů a barokní umění v Martově a Jupiterově sále. Před vybranými obrazy, sochami a předměty uměleckého řemesla jsme si představili příběh jedné biblické postavy – sv. Petra, poznali jsme její atribut – klíč, napsali jsme svůj osobní tajný vzkaz andělům a nakonec jsme se proměnili ve známou barokní stavbu. Program vycházel ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.

Katedrála sv. Václava v těsném sousedství s muzeem nás překvapila nejenom svou monumentálností, ale i novogotickou podobou. Po její prohlídce jsme přejeli do Galerie Šantovka, kde jsme měli u Bowling Centra objednanou pizzu. S plnými bříšky a písničkami nám zpáteční cesta rychle uběhla.