SRPŠ

SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy je partnerem základní školy Nezdenice

Zástupci rodičů tvoří SRPŠ:
  • Danuše Koudelová – předsedkyně
  • Lenka Jančaříková – místopředsedkyně
  • Berta Krčmová – pokladník
  • Jindřiška Ondrušková
  • Jana Pekárková
  • Lucie Emrová
  • Monika Krčmová
  • Jitka Datinská

Schází se pravidelně na začátku září a příležitostně podle potřeby v průběhu roku.

Rodiče jsou každoročně seznámeni s rozpočtem SRPŠ na plenárních schůzích školy a jeho čerpáním v předcházejícím roce.

Zástupkyně SRPŠ pro děti  připravily několik zajímavých akcí, např. oslava MDD, karneval, drakiáda aj.

Děkujeme všem rodičům i dětem za účast.