SRPŠ, SPONZOŘI

SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy je partnerem základní školy Nezdenice

Zástupci rodičů tvoří SRPŠ:

Výbor tvoří:

    • Berta Krčmová
    • Danuše Koudelová
    • Lenka Jančaříková
    • Lucie Emrová
    • Monika Krčmová

Schází se pravidelně na začátku září a příležitostně podle potřeby v průběhu roku.

Rodiče jsou každoročně seznámeni s rozpočtem SRPŠ na plenárních schůzích školy a jeho čerpáním v předcházejícím roce.

Zástupkyně SRPŠ pro děti  připravily několik zajímavých akcí, např. oslava MDD, karneval, drakiáda aj.

Děkujeme všem rodičům i dětem za účast.

SPONZOŘI

Děkujeme sponzorům naší školy panu Hrdinkovi, paní Stejskalové, panu Zubkovi, panu Psotovi a firmě Ovocňák.

Vítáme  každý vstřícný krok ze strany rodičů i široké veřejnosti, který pomůže zajistit dětem to nejlepší  prostředí a podmínky pro vzdělávání.

Pokud  patříte k těm, kteří mohou a chtějí pomoci, budeme rádi, když využijete  možnosti sponzorovat školu. Uvítáme každý návrh z Vaší strany a rádi jej s Vámi  projednáme.

Velmi  děkuji všem, kteří jakýmkoliv dílem přispívají k činnosti naší školy.

Mgr. Eva Jandásková,
ředitelka školy