Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Základní škola a Mateřská škola Nezdenice

Škola, jako „dílna lidskosti,“ kde každé dítě zažívá radost, rozvíjí vlastní schopnosti v souladu se svými možnostmi. Má možnost projevovat se jako svobodná osobnost, uplatňovat svá práva, učí se plnit si své povinnosti, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, přírodě i k prostředí. Umí spolupracovat a respektuje práci a úspěchy vlastní i druhých.

              nahled             

Aktuality

Úno 15

KARNEVAL V MŠ

Během celého týdne jsme se seznamovali s tradicemi MASOPUSTU a KARNEVALU. Vyráběli jsme si masky, masopustní koláče, hráli pohybové hry, počítali masky, zpívali písničky a zkrátili si tak čekání na již tradiční karneval, který se konal ve čtvrtek 15. 2.… Celá aktualita

Úno 13

Týden pro wellbeing

13. února začal Týden pro wellbeing i na naší škole, právě teď byl ten správný čas zamyslet se nad tím, jak podporujeme duševní zdraví a vytváříme prostředí důvěry a sounáležitosti ve školním prostředí. Duševní pohoda je základním kamenem, na kterém… Celá aktualita

Úno 09

Školní karneval plný smíchu, hudby a pohybu

Letošní školní karneval jsme pojali jako další příležitost dětí prolnout se mezi ročníky a zažívat pomoc starších či dobrý pocit ze spolupráce. Žáci byli v úvodu dne rozděleni do pěti skupin, ve kterých měli získat barevné kamínky splněním masopustních úkolů.… Celá aktualita

Úno 08

EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní

Badatelé se inspirovali Omalovánkami o vodě k další diskusi o významu zadržování vody v krajině pro všechno živé. Také přemýšleli, jak funguje rozprašovač vody na rostliny. Druhý tým se snažil o to, aby je korková zátka poslouchala na slovo. V… Celá aktualita

Úno 06

Prevence předcházení zlomenin

Ve čtvrtém ročníku proběhla praktická ukázka prevence vzniku úrazů, popř. jejich následného ošetření v hodině přírodovědy.… Celá aktualita

Úno 05

Masky ve školní družině

Protože je masopustní období, děti popustily uzdu své fantazii a s nadšením začaly tvořit masky různých zvířátek a šašky různých velikostí. Použily pestrou nabídku barev, kamínky, třpytky a hlavně svou kreativitu. V této souvislosti jsme si s dětmi povídali také… Celá aktualita

Úno 01

První pololetí je za námi!

Užijte si krásný den zasloužených pololetních prázdnin a objevte hodně nového a radostného v dalším období!… Celá aktualita

Úno 01

Výukový scénář EKOABECEDA aneb voda – základ života dává nové podněty

Během měsíce ledna Badatelé znovu zapracovali na plnění celoročního cíle a zrealizovali hned několik dílčích aktivit ke klíčové oblasti ŠETRNÁ SPOTŘEBA VODY. Na pokusech, při odhalování kouzla skrytého obrázku i pěstování pokojových a akvarijních rostlin si znovu dokázali, že se… Celá aktualita

Úno 01

Pozvánka na školní karneval dne 9. února

Celá aktualita

Led 31

Recitační soutěž

Přivítání na recitační soutěži:

„Milé paní učitelky, milí žáci, vítám vás.

Naše recitační chvilky po roce jsou tu zas.

Těšíme se, naladíme na ty krásné básně,

vzájemně se povzbudíme a bude nám krásně…“

Děkujeme všem odvážným recitátorům za jejich přednesy!… Celá aktualita

Led 26

Recyklační výzva: Dejme do pohybu nepotřebné elektro a baterie

Projekt Remobil hledá řešení pro zmírnění negativních dopadů spousty starých nepotřebných mobilních telefonů.  Jejich sběr přináší výrazné environmentální benefity. Hlavním smyslem neziskového projektu Remobil je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a využití mobilních telefonů po… Celá aktualita

Led 05

VÁNOČNÍ ČAS V MŠ

V MŠ jsme si s dětmi vytvořili příjemnou atmosféru. Rozkrajovali jsme jablíčka, pouštěli lodičky, pekli vánoční cukroví a zdobili stromeček. Pod stromečkem na děti čekala spousta hraček, se kterými si děti s nadšením hrály. Na závěr jsme si společně zazpívali… Celá aktualita

Pro 20

PF 2024

Celá aktualita

Pro 19

Co nikdo nenadělí

Michal Černík

Štěstí nikdo nenadělí. Prostě nadělí se samo.

Radost nikdo nenadělí. Probudí nás třeba ráno.

Rozum nikdo nenadělí. Každému je různě dán.

Sníh též nikdo nenadělí. Najednou je nasypán.

Lásku nikdo nenadělí, i kdybychom všechno měli.

Ze všech lásek… Celá aktualita

Pro 15

Důležité upozornění

Vážení rodiče dětí v MŠ,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vás žádáme, aby Vaše děti, pokud to jen trochu bude možné, zůstaly v průběhu příštího týdne doma. Provoz mateřské školy je již nyní omezen a není vyloučené, že bude zcela přerušen.… Celá aktualita

Pro 14

Vánoční dílničky aneb ladíme se na svátky

Celá aktualita

Pro 13

Přijďte se vánočně naladit při tvoření

pozvánka na vánoční dílničky… Celá aktualita

Pro 11

Mrazík v kině Hvězda v Uherském Hradišti

Pohádka na motivy skvělého Erdmanova scénáře k proslulému filmu o krásné a hodné Nastěnce, o statečném Ivánkovi, hloupé Marfuše a zlé maceše, Dědu Mrazíkovi a dědečku Hříbečkovi, o zlé ježibabě, ale také o tom, že láska a dobrota vždycky zvítězí… Celá aktualita

Pro 09

Vánoční jarmark ve fotografiích

„Dnes i já jedno vánoční přání máma všech vánočních dárků se pro tohle přání vzdám. Abychom po roce sešli se u stolu,ty a já, všichni nejbližší pospolu…“ 🔔… Celá aktualita

Pro 07

Vánoční nadílka zvířátkům

K adventu Badatelského kroužku neoddělitelně patří krmení zvířátek v lese. Letos znovu byla dětem odměnou sněhová nadílka ❄️, pronásledování stop zajíců na sněhu i pozorování srnky. 🐾… Celá aktualita

Pro 07

Pečení perníčků

V předvánočním čase se ve školní družině věnujeme výrobě vánoční výzdoby a vánočním tradicím, ke kterým neodmyslitelně patří pečení perníčků. Udělali jsme si sladké a voňavé odpoledne a napekli vánoční perníčky, na kterých si pak děti náramně pochutnaly.… Celá aktualita

Pro 06

Slavnost SLABIKÁŘE

„Abeceda, to nic není,Kdo by se jí, děti, bál?Já vás vezmu do učení:Á, bé, cé, dé a tak dál.Z písmenek se složí slovo,Z vět se složí celý svět.Ten, kdo umí abecedu,Bude všemu rozumět.“

Ke čtenářství je dlouhá cesta. Naši prvňáčci… Celá aktualita

Pro 05

Navštívil nás Mikuláš se svojí chasou

„Když se čerti rozhněvali, kopytem si dupli,

kožichy si vyklepali a pak pěkně hupli.

Ocasem si zatočili, jen tak, bez okolků,

tancovali vpravo, vlevo, tu čertovskou polku.“

… Zkrátka dnes bylo ve škole veselo

Děkujeme touto cestou Církevní střední škole… Celá aktualita

Pro 01

Lichožrouti řádili ve Slováckém divadle

Přípravy předvánoční ve škole naplno vypukly. Odměnou dětem za pracný nácvik na jarmark byl zájezd do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na představení Lichožrouti. Druháci a páťáci mají rozečtenou knihu se stejným názvem od Pavla Šruta, byli tedy obzvlášť zvědaví… Celá aktualita

Lis 29

DIVADLO V MŠ – TŘI PRASÁTKA

Celá aktualita

Lis 23

OBALY JSOU VŠUDE KOLEM NÁS

Úkol Recyklohraní měl tentokrát za cíl přiblížit dětem význam plastových obalů při balení potravin, nápojů a dalšího spotřebního zboží. Vysvětlit, že bychom měli dát přednost opakovaně použitelným obalům. Ukotvili jsme si, jak správně máme s těmito obaly nakládat, když už… Celá aktualita

Lis 21

Srdečně Vás zveme na vánoční jarmark

Celá aktualita

Lis 20

Výstražná jednodenní stávka
v pondělí 27. 11. 2023

Vážení rodiče,oznamujeme Vám, že se zaměstnanci naší školy dne 27. 11. 2023 připojují k celostátní stávce, proto v tento den bude provoz základní školy, mateřské školy, školní družiny i školní jídelny přerušen.Nechceme připustit, aby nedostatek finančních prostředků ve školách negativně… Celá aktualita

Lis 16

Pokračování prací na výukovém projektu „Tam za vodou v rákosí“

Z centra Veronica Hostětín jsme dostali podněty na další aktivity, během kterých Badatelé bádali po speciálních obranných strategiích jednotlivých druhů obojživelníků, zkoumali vajíčka a roztodivné zorničky obojživelníků či jejich porovnávali jejich hmotnost pomocí různě těžkých pytlíků. Zajímavé bylo i rozlišování… Celá aktualita

Lis 16

Celoroční cíl Badatelského kroužku – šetrná spotřeba vody

Na vodě jsou životně závislí nejenom lidé, ale i živočichové a rostliny. Našim cílem je dozvědět se co nejvíce o ekologických vztazích živých organismů. Každé setkání se zvířetem prohlubuje náš vztah přírodě, posiluje náš vztah s mimolidským světem, ať je… Celá aktualita

Lis 15

První výrobky pracantů kroužku keramiky

Celá aktualita

Lis 13

Prvňáčci mají úspěšně za sebou 1. čtvrtletí

Celá aktualita

Lis 02

Cesta čtvrťáků a páťáků do pravěku

Téma „PRAVĚK“ jsme s žáky 4. a 5. ročníku zakončili projektovým dnem, při kterém si vyzkoušeli roli pračlověka a mamuta, vyrobili si krásné pravěké zbraně a nástroje. V závěru dne si v rámci informatiky vytvořili krátkou prezentaci o pravěku. … Celá aktualita

Říj 31

Činnostní učení v přírodovědě 4., 5. ročníku

Činnostní učení se snaží o motivaci žáků názorností, prožíváním, vlastní činností a používáním vhodných učebních pomůcek. Je založeno na metodě objevování. Čtvrťáci a páťáci objevovali charakteristiky půdy prací ve dvojicích na stanovištích.… Celá aktualita

Říj 30

Čtvrťáci pracovali na dopravním hřišti v Uherském Brodě

V pondělí 30. 10. 2023 absolvovali žáci čtvrtého ročníku dopravní výcvik na dopravním hřišti při ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě. V učebně dopravního střediska si pod vedením zkušeného instruktora opakovali teorii silničních předpisů, vybavení kola či řešení situací vznikajících… Celá aktualita

Říj 25

Dýňohrátky

Barevný podzim nabízí spoustu inspirace, kterak si s barvičkami ještě více pohrát a využít k tomu pestrý materiál.… Celá aktualita

Říj 20

Jablíčkový den

  Na 20. října připadá v ČR Den stromů. Ze všech stromů jsme letos zvolili jabloň jako nositelku zdravých, šťavnatých a chutných plodů. Jablka jsou nejběžnější a nejčastěji pěstované ovoce mírného pásu. Obsahují vitamíny C, A i B, řadu minerálních… Celá aktualita

Říj 20

Podzimní tvoření ve škole

aneb inspirováno přírodou… Celá aktualita

Říj 19

Po stopách Plýtváka šatního

Badatelé se s prvním letošním úkolem Recyklohraní zabývali tím, že naše oblečení, boty a bytový textil představují zátěž pro životní prostředí. Jejich výroba je spojena s velkou spotřebou energie, vody a také s jejím znečištěním plynoucím z používání chemických postřiků… Celá aktualita

Říj 18

Získali jsme ocenění za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji

Nominace na ocenění naší školy a zároveň i našeho projektu na konferenci EVVO ve Zlíně byla s tímto odůvodněním:

Škola je velmi aktivní v oblasti environmentálního vzdělávání jak během výuky, tak během dalších mimořádných aktivit. Škola například provozuje badatelský kroužek,… Celá aktualita

Říj 17

Podzim hraje barvami

Podzim je krásné roční období a přináší spoustu možností, jak zapojit naše šikovné ruce a fantazii při tvorbě z přírodnin.… Celá aktualita

Říj 12

Drakiáda pro radost z pohybu

aneb skvělá zábava školní družinky a Badatelského kroužku s draky v oblacích!… Celá aktualita

Říj 10

Výukový program pro BADATELE „Tam za vodou v rákosí“

Z centra Veronica Hostětín nás znovu oslovila lektorka EVVO paní Bc. Datinská s panem Mgr. Zimolou s nabídkou terénního výukového programu s tématem obojživelníků. Děti se seznámily s druhy a vývojovými stadii obojživelníků, čím se odlišují od ostatních živočichů, jak… Celá aktualita

Říj 09

Ukázka nerostů v praxi aneb učíme se přírodovědu pro život

Celá aktualita

Říj 03

PROJEKTOVÉ DNY V MŠ „BADATELÉ“

Třída Duháčků se aktivně zúčastnila pěti projektových dnů, a to v rámci projektu Badatelé z MŠ. Projekt vedla paní Datinská s pomocí maňáska ježečka Bodlinky. Děti byly v rámci projektu namotivovány na bádání týkající se drobných živočichů v půdě, ve… Celá aktualita

Zář 29

Badatelé si naplno užili svoji zaslouženou výhru v Trezoru přírody a na Ekofarmě AgroFyto v Horní Lidči.

Badatelský kroužek byl v minulém školním roce za aktivní spolupráci oceněn Recyklohraním výhrou financí na tematickou exkurzi. Zvolili jsme exkurzi na ekofarmu Agrofyto Horní Lideč a spojili jsme ji s návštěvou nové expozice v Horní Lidči Trezor přírody. Volba byla… Celá aktualita

Zář 27

TŘÍDA DUHÁČKŮ NA VÝLETĚ V RUDICÍCH

Ve středu 27. 9. 2023 jsme jeli se třídou Duháčků, v rámci tématu Moje vesnice, na výlet do Rudic. Vyjeli jsme ráno z autobusového nádraží v Nezdenicích. Po příjezdu do Rudic jsme si prošli část obce a v rámci pátrací… Celá aktualita

Zář 27

Prvňáčci umí první písmeno M

Celá aktualita

Zář 26

Výtvarná činnost školní družiny

Děti velmi rády tvoří, kreslí a malují. Tyto činnosti patří ve školní družině k těm nejoblíbenějším. Základním úkolem výtvarných činností je formování estetického cítění, probouzení tvořivosti a fantazie, objevování nových postupů, materiálů a nástrojů. Děti se prostřednictvím výtvarných činností učí vyjadřovat své… Celá aktualita

Zář 20

DRAKIÁDA V MŠ

Během celého týdne jsme si s dětmi povídali o dracích, hráli dračí pohybové hry, počítali dráčky, mašličky, uvazovali jsme mašličky pomocí základního uzlu, výtvarně jsme ztvárnili draky aj. Vyvrcholením týdne byla drakiáda, která se konala na fotbalovém hřišti, kde na děti… Celá aktualita