Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Dub 04

Výprava k mokřadu a kyselce

Cílem dlouhodobého sledování mokřadu Badatelského kroužku je vyvolat v dětech zájem o pochopení ekologických dějů a jejich zkoumání, znalost místní krajiny, její jedinečnosti a schopnost interpretovat ji v souvislostech. Kdo tráví pravidelně čas v přírodě, má ji i víc rád a také ji víc chrání, angažuje se v ochraně přírody a chová se environmentálně šetrněji.

Mokřad je typ životního prostředí, který v sobě jedinečným způsobem propojuje suchozemské a vodní ekosystémy. V dnešní době, kdy se nedostatek vody stává celosvětovou hrozbou, význam mokřadů stále roste. U našeho mokřadu máme vyvěšenou i ptačí budku, kde chodíme pozorovat ptačí svět a zároveň tak podporujeme ptačí populaci v místě. Zatím se v budce nic neděje…

Zato ve škole neutuchá monitoring fenofází vybraných druhů dřevin pod školou. Stromy už poznaly podle teploty a množství slunečního světla, že je čas se probudit a začít růst. Letos jsme se stali svědkem tohoto malého zázraku a sledujeme probouzení stromů na zahradě pod školou – jabloně, lípy a kdouloně. V poslední době trend ukazuje, že kvetení probíhá rok od roku dřív a vědci v tom vidí jasnou souvislost s oteplováním způsobeným klimatickou změnou. Výsledky našich pozorování využijí vědci z Akademie věd ČR pro svůj výzkum, tak nám držte pěsti, ať vydržíme až do fenofáze KONEC KVETENÍ!

🌱