Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Školní poradenské pracoviště

Zář 28

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště umožňuje důvěrnost jednání, zaručuje ochranu osobních dat klientů. Zaměřuje se na prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci sociálně patologických jevů, odbornou podporu při integraci a… Celá aktualita