Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ a MŠ Nezdenice

Vyplývá z:

• vyhlášky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 107/2005 sb. o školním stravování

• vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 137/2004 sb. o hygienických požadavcích

 

 1. Příprava  stravy se řídí normami stanovenými pro školní stravování.
 2. Velikost porce zohledňuje předškolní věk dítěte, dítě s OŠD má vetší porci, od níž se odvíjí  výše úhrady.
 3. Pro zaměstnance vzniká nárok na obědy po odpracovaní 3 hodin.
 4. Pestrost a vyváženost stravy „ plnění tvz. Spotřebního koše vybraných surovin“( mléko, ryby, mléčné výrobky, maso, tuky, ovoce, zelenina, cukr, brambory, luštěniny) a dodržování hygienických předpisů jsou předmětem ČŠI a Hygienické stanice.

Organizace provozu

 1. Žák i zaměstnanec mají právo odebrat jídlo ze ŠJ, pouze je-li přítomen ve škole. Obědy se odhlašují den dopředu nebo do 7:30 hodin toho dne. První den nemoci si může zákonný zástupce odebrat jídlo v jídlonosiči. Další neodhlášené obědy propadají.
 2. Strávník je ke stravování přihlášen vyplněním předepsaného tiskopisu – přihláška ke stravování.
 3. Poplatky za stravné se platí 15.den pracovního týdne následujícího měsíce. Platí se inkasem za předchozí měsíc.
 4. Obědy pro MŠ se posílají výtahem do  kuchyňky MŠ v 11:30 hod., kde osoba k tomu určena vydává na talíře. Děti si sami jídlo nenabírají a vyzvedávají si ho jen děti předškolního věku. Příbory mají nachystané na svém místě. Pití si nalévají samy.
 5. Přesnídávky se expedují taktéž výtahem v 8:30 hod. a svačinky v 13:30 hod.
 6. Použité nádobí se odkládá na stanovené místo.
 7. Pitný režim je dětem poskytován po celý den.
 8. Výdej obědů pro žáky je od 11:30 hod. do 13:30 hod.
 9. Pedagogičtí pracovníci dohlíží po dobu výdeje oběda na žáky v jídelně. Na chodbě u jídelny jsou umyvadla, kde si žáci myjí mýdlem ruce před jídlem a následně použijí dezinfekci rukou. Utírají se do papírových jednorázových ručníků. Do jídelny přicházejí žáci v přezůvkách.  Pro jídlo si chodí k výdejnímu okénku ,  kde jim jídlo vydá paní kuchařka. Žáci si sami jídlo vyzvedávají u výdejního okénka a pití si nalévají sami ,a sami si berou příbory. Použité nádobí odkládají žáci na stanovené místo. Jídlo není povoleno z jídelny vynášet. Za čistotu stolů a úklid jídelny je zodpovědná paní kuchařka.
 10. Pravidla úklidu a desinfekce jsou součástí vnitřního provozního řádu a sanitačního řádu. Mytí nádobí se uskuteční při teplotách min. 60°C, při ručním mytí bude oplach vodou o teplotě 85°.
 11. Případně dotazy a připomínky ke školnímu stravování se nahlašují u vedoucí školní jídelny.
 12. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách v MŠ a školní jídelně, pro rodiče u vchodu do školy nebo webových stránkách ZŠ a MŠ.
 13. Obědy se cizím strávníkům do jídlonosičů nevydávají.
 14. Pracovní doby školní jídelny je od 6:00 do 14:30 hod., tel.:572 630 528
 15. Tento vnitřní řád je k dispozici na nástěnkách školní jídelny, mateřské školy a základní školy, nebo webových stránkách www.zsnezdenice

Lenka Pavlisová

Vedoucí školní jídelny