Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

O naší družině

Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se dle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Školní družina realizuje výchovu vzdělávání a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti ŠD, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Práce ŠD je zcela samostatnou oblastí výchovně-vzdělávací činností a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. Vychovatelka ŠD je iniciátorkou a průvodcem dítěte při činnostech, které motivuje, navozuje, přímo či nepřímo řídí a hodnotí. Probouzí v dětech zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, chuť dívat se kolem sebe a podněty vnímat. Podněcuje přirozenou vnímavost dětí, chuť objevovat odvahu projevit se, ukázat, co všechno zvládne. Tyto žádoucí projevy dokáže ocenit a pochválit.

Naše školní družina se nachází v podkroví  budovy ZŠ a MŠ Nezdenice.  V tomto školním roce 2022/2023 se k pravidelné docházce do školní družiny přihlásilo 33 dětí. Ve třídě jsou děti různého věku od 1. – 5. ročníku. Podporujeme tím spolupráci, pomoc a zodpovědnost žáků. Individuální přístup v zátěžových situacích, rozvoj kompetencí, kamarádských vztahů, zdokonalování komunikace. Třídu máme rozdělenou na herní, pracovní a odpočinkový koutek, je vybavena dle možností různorodými stavebnicemi – Lego, Seva, Cheva, společenskými a stolními hrami a hračkami pro kluky i děvčata. Při malování budovy, jsme si nechali vymalovat naši družinu barevně. Snažíme se co nejvíce využívat školní zahradu s průlezkami, lanovou dráhou, skluzavkou, zahradním dřevěným domečkem pro kluky i holky, velkou výhodou školní zahrady je i rozlehlý travnatý prostor, který využíváme k různým soutěžím, sportovním aktivitám, pohybovým činnostem a relaxaci. Dále pravidelně využíváme obecní hřiště, fotbalové hřiště a sportovní halu k různým sportovním a pohybovým aktivitám.

• nabízí dětem vyžití v různých činnostech: výtvarných,  pracovních, sportovních, hudebních a společenskovědních.

• připravuje děti na soutěže v rámci uherskobrodského okrsku: recitační soutěž, výtvarná soutěž „Paletka“, hudební soutěž „Brodský zpěváček“, dopravní soutěž a sportovní olympiáda.