Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Historie školy

Do historie školy se zapsal den 30. dubna 1960, kdy naplnila své poslání po 150 letech stará školní budova, která se dále využívala od roku 1967, kdy se dokončila její přestavba na tělocvičnu, která po dalších renovacích slouží veřejnosti a dětem a žákům dodnes. Od roku 1960 byla otevřena nová škola pod vedením pana ředitele Miloslava Koudely, za pomoci paní učitelky Žofie Šašinkové, která zde poté působila dalších devět let a o chod školy a pořádek se pečlivě starala paní Marie Lysáčková. Pan ředitel působil ve funkci po čtyři roky.

V roce 1963 ho vystřídal ve funkci pan Vlastimil Jiříček. Za dobu svého působení se zasloužil o rozvoj mimoškolních aktivit, především divadelního kroužku, pěstitelského kroužku a později rybářství.  V roce 1996 nastoupila jako paní učitelka paní Božena Krátká, která do té byla zakladatelkou a ředitelkou mateřské školy. Poslední učitelkou, která s panem ředitelem Jiříčkem působila na škole, byla paní učitelka Jarmila Mrázková, která se po odchodu pana ředitele Jiříčka roku 1990 stala ředitelkou. Po dvou letech, kdy odchází na mateřskou dovolenou, ji vystřídala paní Jana Páleníčková, která zde působila jako učitelka od roku 1990.

V roce 1990 se také na žádost rodičů zbudovala školní družina pod vedením paní vychovatelky Ladislavy Zemánkové a později paní Martiny Šimoníkové.  Ve školním roce 1992/1993 přichází paní učitelka Marie Jančářová, dlouholetá pracovnice ZŠ Šumice a v roce 1993 se dostává do funkce pan Jaroslav Haluza. Pod jeho vedením se ZŠ Nezdenice se stala malotřídní školou jako v době svého založení. V předchozích letech se ředitelé snažili o kooperaci a sloučení škol ze dvou obcí, tedy Nezdenic a Rudic a se sousední školou Záhorovice v jednu, které se kvůli tehdejším nevyhovujícím kritériím nepodařily vytvořit.

Zřídilo se detašované pracoviště v Rudicích, kde vyučoval pan učitel Jaroslav Koželuha a v budově nezdenské školy vyučovala paní učitelky Jana Páleníčková. V roce 1995/1996 se rozšířil 1. stupeň základních škol o pátý ročník. Toto rozšíření uvedlo do pohybu další rekonstrukci školy, která po dohodě s radou OÚ Nezdenice a panem starostou započala roku 1997. Rozsáhlá rekonstrukce školní budovy vyvrcholila o dva roky později znovu otevřením školní budovy a školní dílny. Dále pokračovali stavební práce na školní zahradě a okolí.  Na detašovaném pracovišti v Rudicích se vyučuje po dobu další rekonstrukce roku 1997.

Paní učitelka Jarmila Mrázková se po mateřské dovolené vrátila a chvíli působila jako paní učitelka. Rozhodla se ale posílit kolektiv v ZŠ v Šumicích. Na naši školu nastupuje paní učitelka Jana Zámečníková, která se nastěhovala do školního bytu z Uherského Brodu. Po ukončení působení pana ředitele Haluzy v roce 2006 nastupuje na jeho funkci paní Jana Zámečníková, která působí na škole coby ředitelka do září roku 2012.

Od roku 2013 je na naší škole ve funkci ředitelky paní Eva Jandásková.