Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Zář 28

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště umožňuje důvěrnost jednání, zaručuje ochranu osobních dat klientů. Zaměřuje se na prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci sociálně patologických jevů, odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí.

Naší školy se týká průběžná a dlouhodobá péče o vzdělávání nadaných žáků i žáků s neprospěchem. ŠPP poskytne metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. ŠPP podporuje zkvalitnění vzdělávání, pomáhá budovat systém otevřené školy, přístupné a partnerské k rodičům.

Členové pracoviště:

Mgr. Eva Jandásková, ředitelka školy, výchovná poradkyně

Mgr. Bc. Jana Miková, speciální pedagog

Mgr. Zdeňka Volaříková, metodik prevence

Bc. Michaela Bobčíková, vedoucí učitelka MŠ

Cíle ŠPP, členové ŠPP