Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Dub 25

Pojďme léčit českou krajinu

V rámci dalšího úkolu Recyklohraní jsme pátrali, jaký vliv na proměnu krajiny kolem nás mají klimatická změna a nerozvážné hospodaření lidí. Hledali jsme cestu, jak se poučit z chyb předchozích generací, a pokusit se vrátit naši krajinu zpět do lepší kondice. Pomohla nám např. videa Recyklohraní EKOABECEDA pro klima:

Co pro nás dělají stromy a proč se bez nich neobejdeme?

Jak vyléčit českou krajinu a adaptovat se na změnu?

Zrealizovali jsme osvětovou akci Badatelského kroužku pro žáky a pedagogy naší školy na téma Proměny přírody aneb nebojme se vědy. Od 11. března dvakrát do týdne můžete pod školou narazit na fotografy stromů – jabloně, lípy a kdouloně. Tito fotoreportéři nejenom Badatelského kroužku pomáhají pilotním programem vědcům z AV ČR vyhodnotit, jaký druh stromů má vzhledem k měnícímu se klimatu šanci na přežití v naší lokalitě. V kroužku jsme fotografie a informace o našich pozorovaných stromech uspořádali do prezentací, které mluvčí jednotlivých týmů skvěle odprezentovali před celou školou. Tímto jim děkujeme za zajímavé informace a dobře odvedenou práci. Věříme, že fenologický monitoring zvládnou až do konce kvetení posledního stromu, což bude jistě lípa.

Poděkování za splnění úkolu Pojďme léčit českou krajinu

🌱