Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Dub 04

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A MŠ NEZDENICE

se koná ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 15. 00 v budově základní a mateřské školy.

K zápisu je nutno přihlásit dítě narozené v období od 1. 9. 2017 – do 31. 8. 2018.

Vážení rodiče,

přineste, prosím, k zápisu rodný list dítěte a váš průkaz totožnosti.
Zápisní list a žádost o přijetí si můžete stáhnout z našich webových stránek: www.zsnezdenice.cz a přinést vyplněné k zápisu nebo je obdržíte v mateřské škole.
Pokud budete žádat odklad školní docházky, i v tomto případě je nutné vaše dítě do školy přihlásit nyní. Můžete přijít bez dítěte, je ale nutné vyplnit žádost o odklad a dodat vyjádření odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení do 31. 5. 2024. Na jejich základě Vám bude vydáno rozhodnutí o odkladu.

Milí budoucí prvňáčci, těšíme se na vás.

Mgr. Eva Jandásková
ředitelka školy

 

Žádost o odklad povinné školní docházky 2023-24

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2024 – 25