Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Dub 06

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do mateřské školy

od školního roku 2020/2021

 

se uskuteční

od 2. května do 16. května 2020

pouze distančně předáním dokumentace (do datové schránky školy, e-mailem s uznaným elektronickým podpisem, poštou) nezbytné k přijetí dítěte.

pouze distančně předáním dokumentace (do datové schránky školy, e-mailem s uznaným elektronickým podpisem, poštou) nezbytné k přijetí dítěte.

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Vážení rodiče, je nezbytně nutné, abyste dodali žádost o přijetí a prohlášení, že je dítě řádně očkováno.

Vzhledem k nynější situaci nenavštěvujte dětského lékaře. Místo potvrzení dětského lékaře dodejte pouze čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno.

Žádost o přijetí a prohlášení, že je dítě řádně očkováno si můžete stáhnout z našich webových stránek: www.zsnezdenice.cz.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole, na vchodových dveří od budovy nebo na webových stránkách (www.zsnezdenice.cz).

Děti budou uvedeny pod registračními čísly, registrační číslo Vašeho dítěte Vám zašleme           e-mailem, po obdržení všech potřebných dokumentů k zápisu do MŠ.

V případě nejasnosti pište na e-mail: zapisms@seznam.cz

Milí budoucí školkáčci, těšíme se na vás.

 

Dokumenty ke stažení:

Pozvánka k zápisu do MŠ 2020

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2020

Čestné prohlášení k očkování dítěte

Jak připravit své dítě do MŠ