Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Říj 19

Technické muzeum Brno 19. 10. 2017

BRNO

Ulička řemesel

Na chvíli jsme se přenesli do atmosféry meziválečného Brna a procházeli uličkou, kterou tvořily dílny hodináře, knihaře, zámečníka, krejčího, ševce a holiče, koloniál s pražírnou kávy, zubařská ordinace, hospoda či instalace části pavlačového domu a bytu. Na závěr jsme si poslechli hrací stroj orchestrion a dobová hudba dovršila náš nevšední zážitek.  

Technická herna

Technická herna nám umožnila seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. S jednotlivými předměty expozice jsme mohli volně manipulovat a sledovat jejich výslednou reakci. U jednotlivých modelů bylo napsáno: dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte, na rozdíl od jiných prohlídek jsme si mohli vše vyzkoušet a osahat.  V herně byla zastoupena řada pokusů a funkčních modelů z mechaniky pevných těles, plynů a kapalin, akustiky, optiky, elektřiny a magnetizmu.  Ke každému pokusu byly připojeny v písemné formě návody k obsluze a vysvětlení fyzikálního jevu, tak jsme si procvičili i čtení s porozuměním. Byli jsme tak nadšení, že mnoho z nás bude v objevování a vynalézání pokračovat i doma.

BRNO WEB – drobná ukázka z prezentace 5. ročníku 

MVI_0127

MVI_0131

MVI_0143