Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Lis 16

Celoroční cíl Badatelského kroužku – šetrná spotřeba vody

Na vodě jsou životně závislí nejenom lidé, ale i živočichové a rostliny. Našim cílem je dozvědět se co nejvíce o ekologických vztazích živých organismů. Každé setkání se zvířetem prohlubuje náš vztah přírodě, posiluje náš vztah s mimolidským světem, ať je to rybička či šnek. Necháváme přijít živáčky co nejblíže, chceme být nejen návštěvníky, ale i součástí jejich světa.

V naší škole vnímáme akvárium jako velice vhodný způsob seznámení dětí s malým ekosystémem, o který mohou pečovat. Pravidelnou péči a čas věnují čištění akvária a krmení naši badatelé, ale i žáci 1. ročníku, kterým akvárium zdobí třídu. Díky projektu OP JAK NEZDENICE I. jsme mohli zainvestovat do technického vybavení a zrekonstruovat naše akvárium. Z výsledku práce máme radost!

V akváriu u nás listopad 2023