Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Dub 14

Preventivní programy

Dnes nás ve škole navštívila por. Bc. Milena Šabatová z Oddělení tisku a prevence policie ČR, pracoviště Uherské Hradiště.
Starší žáky seznamovala s bezpečným chováním na internetu. Žáci si pozorně vyslechli, jak mají být opatrní při seznamování se na internetu, zasílání svých osobních údajů, fotografií apod. Dozvěděli se, co znamenají slova jako např. kybergrooming, kyberšikana, sexting i šikana a vyslechli si také konkrétní případy nepříjemných situací z praxe.

Mladší žáci měli besedu o fungování policie jako takové, dozvěděli se třeba, jak v terénu rozliší městskou policii od státní, jaká existují zaměření a hodnosti, jak volat v nouzi o pomoc, důvody, proč dodržovat stanovená pravidla. Poté se zaměřili na pravidla bezpečné jízdy na kole – jak připravit sebe a kolo před jízdou, kde a jak je vhodné jezdit. Děti si směly poskládat v pracovních týmech (spolupracovali jako policisté) puzzle s policejní tematikou, zasoutěžily si o ceny. Odměna nikoho neminula.