Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Říj 18

Vernisáž – slavnostní ukončení projektu Vzhůru do mokřadu!

Místně zakotvené učení patří mezi témata, která získala velkou pozornost i na Světovém kongresu environmentální výchovy. O promyšleném badatelsky orientovaném projektu Vzhůru do mokřadu jsme Vás na školních webových stránkách od května průběžně informovali. Od zářijového třetího výukového programu jsme měli plné ruce práce. Byli jsme vyzváni k tvorbě návrhů na úpravy mokřadu podle svých přání. Na vernisáž jsme připravili také prezentaci, kterou bravurně za celý tým badatelů přednesla Elen Emrová a Jáchym Datinský. Lektory jsme překvapili dvěma modely krajiny u lomu a zkoumaného mokřadu, myšlenkovou mapou ke zkoumanému okřehku i slohovými pracemi na téma popis zkoumané krajiny. Lektoři nás zase potěšili vtipnou koláží fotografií a dopisů, které s projektem souvisely. Od obce, báječných lektorů z Centra Veronica Hostětín, Tradic Bílých Karpat a Ministerstva životního prostředí absolventi programu dostali krásné dárky. Třeba svítící lupou budeme ještě lépe objevovat přírodu kolem sebe. V přípravě jsou metodiky, které bude možné aplikovat na libovolné mokřadní stanoviště. Třeba inspirujeme další školy k podobné užitečné symbióze mezi neziskovým sektorem zabývajícím se neformálním vzděláváním v oblasti EVVO (Centrum Veronica Hostětín), školou, obcí, rodiči žáků i Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR…

Vzhůru do mokřadu