Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Kvě 05

Velká kompostová výzva

Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká například při údržbě zeleně (posekaná tráva, spadané listí, spadané ovoce, plevel ze záhonků, uřezané větve) a také v domácnostech. Větší množství bioodpadu, například ze zahrádky, můžete odvést do hnědých kontejnerů či sběrných dvorů. Vytříděný bioodpad je pak zpracován v profesionálních kompostárnách nebo se využije v bioplynových stanicích, kde vzniká bioplyn, který dále slouží k výrobě elektřiny a tepla.

Pokud máte možnost, pak velmi vhodnou cestou, jak zužitkovat bioodpad, je kompostování. Kompostování je proces, při němž dochází k rozkladu organického materiálu, jako jsou například listy i biologický odpad z našich domácností, na kompost bohatý živinami. Samotný rozklad způsobují živé organismy množící se velkou rychlostí. Jsou to především mikroorganismy, různé bakterie, červi, žížaly a mnoho dalších drobných živočichů. Organický odpad se díky působení drobných živočichů přeměňuje na humus a kyprou zeminu. Tento odpad tak můžete vrátit do přírody, ovšem v kvalitní a velmi prospěšné formě pro půdu a rostliny. Na kompost mohou putovat jakékoliv organické zbytky z kuchyně a zahrady. Mezi ně patří například slupky z ovoce a zeleniny, čajové sáčky, čaj a káva, vaječné a ořešné skořápky (ty však jen v malém množství a nadrcené), ale i pečivo, popel ze dřeva, piliny, hobliny, plevele, košťály i celé rostliny, stará zemina z květináčů, sláma či podestýlka od býložravého mazlíčka. Naopak do kompostu nepatří zbytky živočišného původu nebo umělé výrobky. Konkrétně kosti, maso, zbytky z vařených jídel, dále také pomazánky, těstoviny nebo oleje a další tuky. Obrňte se trpělivostí, protože než se budete moci těšit z hotové zeminy, uběhnou zhruba tři měsíce.

Kompost

Souběžně s tímto úkolem Recyklohraní badatelé prováděli pozorování a měření růstu hrachu, který zaseli do školního záhonu a ve třídě do vaty. Po třech týdnech sledování se výška hrachu lišila o 14,5 cm!

Dále jsme využili zázrak jara a fotografovali jsme vždy ve středu větve s pupeny na čtyřech vybraných stromech pod školou – jabloni, kdouloni, vrbě a lísce. Třídit fotografie by bylo bez pečlivých popisků velkým oříškem i pro zkušené badatele. My jsme se nedali a vyrobili jsme na zahradu nové vývěsky!

Velikonoční pozorování pomlázky namočené do vody a druhé nechané bez vody přineslo také své „ovoce“ – na mokré pomlázce se objevily kořínky a vypučely zelené lístky. Takže příště zase sadíme!