Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Dub 21

DEN ZEMĚ V MŠ

Jako každým rokem jsme společně v mateřské škole oslavili „DEN ZEMĚ“. Během celého týdne jsme si povídali o planetě Zemi, třídění odpadu a o koloběhu vody. Hráli jsme různé tematické hry a také jsme tvořily výrobky zaměřené na recyklaci a ekologii. V rámci oslavy jsme se vydali na dobrodružné výpravy.

Děti ze třídy Knoflíčků zachraňovaly znečištěnou planetu pomocí různých úkolů a her v Nezdenicích. Třídily odpad, tvořily Sluníčko z přírodních materiálů, odpovídaly na hádanky aj. Po splnění každého úkolu se znečištěná planeta postupně opět vyčistila. Na závěr po splnění všech úkolů děti získaly na památku vytvořenou planetu jménem Země a sladkou odměnu.

Třída Duháčků se vypravila do nedalekých Záhorovic a po cestě pozorovala nejen krásnou přírodu, ale všímala si i různých předmětů, které do přírody nepatří. Nalezené předměty vyznačily do svého pátracího pracovního listu. Přišli jsme až ke kyselce v Záhorovicích, kde si děti odpočinuly a ochutnaly přírodní pramen. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na místním hřišti, kde jsme společně v kruhu oslavili Den Země písničkou, děti vytřídily demonstrační odpad do kontejnerů a na závěr si z vytříděného materiálu vyrobily motýlka na památku.

Všichni jsme si společně užili výpravu plnou dobrodružných úkolů, při které jsme se dozvěděli další nové informace nejen o Zemi. I přesto, že byly trasy dlouhé, tak je děti hravě zvládly a v přírodě se jim velmi líbilo a připravené aktivity plnily s nadšením.