Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Bře 16

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V PRVNÍ TŘÍDĚ A PROHLÍDKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ve středu dne 16. 3. 2022 jsme s předškoláky uskutečnili již tradiční návštěvu naší základní školy a to především první třídy, pod vedením paní učitelky Jany Mikové.

Na návštěvu jsme se velmi těšili, a to i proto, že si v daném týdnu povídáme o základní škole, o školních pomůckách a jiných zajímavých věcech a dovednostech týkajících se základní školy.

Paní učitelka J. Miková předškoláky mile na úvod přivítala a dala jim možnost vyzkoušet si hodinu vyučování s dětmi z první třídy. Děti se s nadšením a velmi aktivně zapojovaly do rozmanitých úkolků, např. s pomocí interaktivní tabule hledaly část výřezu v obrázku, co je menší, větší, kratší, delší apod. Vyzkoušely si i skupinovou činnost se žáky v roli učitelů, kteří se role velmi rádi zhostili. Společně si tak nejen zábavnou formou procvičili prostorovou orientaci, ale i zavzpomínali na chvíle prožité v předešlých školních letech v MŠ. Na závěr všichni předškoláci získali krásnou medaili, jakož to vzpomínku na příjemně strávené chvíle v první třídě ZŠ.

Po návštěvě první třídy jsme se vydali na prohlídku dalších prostor základní školy. Prohlédli jsme si ostatní třídy, ve kterých se k nám mile chovali třídní paní učitelky a jejich žáci, dále pak jsme navštívili počítačovou učebnu, šatnu, prohlédli jsme si pestrou výzdobu chodeb a v neposlední řadě jsme zavítali i do školní jídelny, ve které to příjemně vonělo již rozvařeným obědem.

Děti přišly z prohlídky základní školy velmi nadšené, plné dojmů a natěšené na to, až přijde čas, kdy sami „usednou do školních lavic“.

Děkujeme všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ZŠ za příjemně strávené chvíle v naší školičce a budeme se těšit na další. 🙂