Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Čvn 16

Přírodovědný kroužek zvelebuje akvária i obecní zahradu

Celoročně členové kroužku mohou pozorovat v akváriích živočichy v jejich reálném prostředí, sledovat jejich chování a vzájemné interakce. Mohou také zkoumat biologické faktory, které na akvária působí, a jejich vliv na jednotlivé organismy i na celý ekosystém. Akvárium nám tvoří ve třídě malý vodní svět a pochopení jeho zákonitostí pomáhá dětem chápat další přírodní zákonitosti. Pomáhá tak vytvářet pozitivní vztah žáků k přírodě. Pěstujeme v dětech smysl pro pečlivost a zodpovědnost i vědomí, že jejich jednání má vliv na životy dalších obyvatel této planety. Nenásilnou formou žáky vychováváme k samostatnosti i spolupráci. Je radost pozorovat, jak se členové kroužku ihned po příchodu vrhají do práce a čistí filtry a prostředí rakům vůbec.

Také se aktivně chopili úkolu obnovit popisky stromů a keřů rostoucích na zahradě pod školou. Hledali informace a snažili se je přenést do počítačové podoby. Poslední úkol z Recyklohraní – Recyklovaná šipkovaná byl však nejlepší závěrečnou výzvou – připravíme boj o poklad pro školní družinu!

Kdouloň obecná