Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Led 02

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

Znamená to, že do školy se vrátí pouze žáci 1. a 2. tříd, kteří se budou učit prezenčně se svými třídními učitelkami a odpoledne ve stejných skupinách budou pokračovat ve školní družině.  Protože je v naší 2. třídě spojený 2. a 3. ročník, budou mít výuku ve škole i žáci 3. ročníku. Příchod žáků 2. a 3. ročníku bude od 7. 40 do 7. 50 hodin, žáků 1. ročníku od 7. 50 do 8. 00 hodin. Všichni budou nastupovat bočním vchodem. Žáci 1. ročníku ukončí vyučování v 11. 30 hodin, žáci 2. a 3. ročníku ve 12. 00 hodin. Žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole, každý žák musí mít u sebe dvě roušky a sáček.
Pro všechny žáky je zajištěn oběd ve školní jídelně. Žáci 4. a 5. ročníku si mohou vyzvedávat denně dotovanou stravu do obědníků. Tuto je však nutno co nejdříve nahlásit vedoucí školní jídelny paní Lence Pavlisové. Všechno bude fungovat za dodržování přísných epidemiologických opatření.

U žáků 4. a 5. třídy budou třídní učitelky pracovat s žáky pravidelně každý den dopoledne cca 2 hodiny (dle doporučení MŠMT – schopnost dětí se soustředit přes PC) až do odvolání opatření. K výuce budeme využívat opět především platformu Teams. Bude se jednat o tzv. kombinovanou výuku, zaměřenou především na hlavní předměty, kde bude větší počet online hodin a samostatné práce žáků. Na základě zkušeností z minulé distanční výuky doporučujeme, aby si žáci doma zavedli pravidelný režim – příprava na online výuku, vlastní vzdělávání (online, plnění úkolů do školy) a odpočinek.