Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Kvě 18

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU MŠ V NEZDENICÍCH

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30. 4. 2020

Provoz mateřské školy

 • Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6.40 do 15.40 hodin od pondělí 25. května 2020.

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří dítě, které
  • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v příloze č. 1.
  • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
  • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, které je možné stáhnout z webových stránek školy, nebo si ho vyzvednout z obalu vyvěšeném na dveřích školy. Zákonný zástupce v prohlášení čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se
  • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – viz. vyvěšené informace na dveřích školy a webových stránkách MŠ
  • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn!

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE V PŘÍLOZE č. 1 (epidemiologické opatření, hygienické opatření, stravování, stanovení rizikových faktorů MZ) A V PŘÍLOZE č. 2 (čestné prohlášení).

PROSÍME RODIČE O DŮKLADNÉ PROSTUDOVÁNÍ TĚCHTO INFORMACÍ!

PŘÍLOHA č. 1

PŘÍLOHA č. 2