Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Dub 05

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Zvířata v přírodě produkují odpady – některá svlékají kůži (třeba naši raci v akváriu), mění srst, shazují paroží; stromy si vyrobí listí, které na podzim odhazují, tráva usychá… S těmito odpady si příroda dokáže poradit a přetváří je na energii pro další život. Jenže člověk vytváří výrobky za postupů přírodě často neznámých. Lidstvem vyrobené odpadky planetu rychle znečišťují. Například igelitové pytlíky plovoucí ve vodě připomínají mořským želvám medúzy – jejich přirozenou potravu. Po pozření plastů želvy i ptáci hynou v důsledku ucpání trávicího traktu. Nebo víte třeba, že se v pohozené lahvi mohou utopit až stovky brouků?

Rozhodli jsme se něco s tím dělat, aby nás záplava odpadků jednoho dne zcela nepohltila. Již po několikáté jsme se připojili jako škola k největší dobrovolnické environmentálně zaměřené kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko, jejímž cílem není jenom sbírat odpadky a likvidovat černé skládky. Mnohem významnější metou je spojovat lidi, inspirovat a vychovávat. Kdo jednou dobrovolně uklízel, nemá potřebu své prostředí znečišťovat.

A že to opravdu funguje, to jsme se letos přesvědčili v Nezdenicích – měli jsme původně potíže najít terén s odpadky! Takže jsme se nakonec rozdělili na tři pracovní skupiny:

Naši nejmladší školáci se zcela ztotožnili s rolí skautů, kteří hbitě prohledávali okolí trasy, sběračů  či gentlemanů (ti nosili nejtěžší pytle). Čistili terén zejména v okolí sběrného dvora a kyselky. Ta jim byla první odměnou, diplomy a sladkosti následovaly až u školy. Při hodnocení je třeba zmínit i naše kuriozity – našli jsme v lese plynovou masku a lebku zvěře!

Se skupinou starších žáků jsme se vydali  do míst, která jsme uklízeli již před rokem. Musíme konstatovat, že tam bylo mnohem méně odpadu, než minulý rok. Rozhodně nejzajímavějším úlovkem byla část spadlého elektrického vedení, kterou byl úspěch ze země vůbec vydolovat  (část drátu byla prorostlá kořeny stromů). Neopomněli jsme ani na úklid v okolí vlakového nádraží.

Nejstarší žáci  se v rámci projektu podíleli  na úklidu ve škole. Bylo potřeba odnosit, přetřídit  a naložit na vozidlo obce Nezdenice, čímž tímto děkujeme za spolupráci,  vyřazené pracovní sešity, učebnice a jiný již nepotřebný materiál.

Ačkoliv jsme si u úklidu pěkně „mákli“, odešli jsme z akce s mnohem větší energií a s úsměvem na rtech. Odstranili jsme totiž z našeho okolí nebezpečné hrozby pro zvířata, rostliny, naše sousedy a ještě nás to bavilo!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LKCj_j_QWKs

Třídíme odpad na naší ZŠ a MŠ