Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Kvě 24

MŠ v ZOO

Mateřská škola se 24. 5. vypravila zase jednou zkontrolovat, jak se mají zvířátka v ZOO. Jestli tam o ně pracovníci dobře pečují a kolik se narodilo nových mláďátek.

Vyrazili jsme hned ráno autobusem, který nás zavezl pohodlně až do Lešné, a protože starší děti už ZOO viděly, rozhodli jsme se rozdělit. První třída šla v doprovodu paní učitelky Radečky a Aničky. Vyrazili pohodovým tempem a v klidu a pohodě obešli celou ZOO a na závěr se povozili i vláčkem.

Paní učitelky Peťka a Janička s 2. třídou návštěvu ZOO pojali jako dobrodružnou výpravu. Každý účastník dostal deníček s úkoly na předem daných stanovištích a za splnění všech úkolů byla přislíbena zlatá medaile. Nejprve jsme se pořádně posilnili, každý si označil svůj deník úkolů a mohlo se začít. Měli jsme 1. stanoviště – U tuleňů, 2. stanoviště – U žiraf, 3. stanoviště – U slonů, 4. stanoviště – U tygra, 5. Stanoviště – Na hřišti. Společně jsme procházeli zahradou a na stanovištích vždy splnili úkoly. Někdy se malovalo, někdy přemýšlelo, ale nakonec jsme všechno zvládli. Mezitím jsme se stihli pomazlit s rejnoky a vykoupit stánek se suvenýry. Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků a s radostí jsme zhodnotili, že všichni si zaslouží zlatou medaili. Jelikož medailí byla zlatá Fidorka, která se mezitím rozpustila, krásně jsme se zašpinili až za ušima. Všichni vítězové byli navíc odměněni jízdou v ZOOvláčku.