Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Lis 23

OBALY JSOU VŠUDE KOLEM NÁS

Úkol Recyklohraní měl tentokrát za cíl přiblížit dětem význam plastových obalů při balení potravin, nápojů a dalšího spotřebního zboží. Vysvětlit, že bychom měli dát přednost opakovaně použitelným obalům. Ukotvili jsme si, jak správně máme s těmito obaly nakládat, když už… Celá aktualita

Lis 21

Přijďte se vánočně naladit při tvoření

pozvánka na vánoční dílničky… Celá aktualita

Lis 21

Srdečně Vás zveme na vánoční jarmark

Celá aktualita

Lis 20

Výstražná jednodenní stávka
v pondělí 27. 11. 2023

Vážení rodiče,oznamujeme Vám, že se zaměstnanci naší školy dne 27. 11. 2023 připojují k celostátní stávce, proto v tento den bude provoz základní školy, mateřské školy, školní družiny i školní jídelny přerušen.Nechceme připustit, aby nedostatek finančních prostředků ve školách negativně… Celá aktualita

Lis 16

Pokračování prací na výukovém projektu „Tam za vodou v rákosí“

Z centra Veronica Hostětín jsme dostali podněty na další aktivity, během kterých Badatelé bádali po speciálních obranných strategiích jednotlivých druhů obojživelníků, zkoumali vajíčka a roztodivné zorničky obojživelníků či jejich porovnávali jejich hmotnost pomocí pytlíků různé hmotnosti. Zajímavé bylo i rozlišování… Celá aktualita

Lis 16

Celoroční cíl Badatelského kroužku – šetrná spotřeba vody

Na vodě jsou životně závislí nejenom lidé, ale i živočichové a rostliny. Našim cílem je dozvědět se co nejvíce o ekologických vztazích živých organismů. Každé setkání se zvířetem prohlubuje náš vztah přírodě, posiluje náš vztah s mimolidským světem, ať je… Celá aktualita

Lis 15

První výrobky pracantů kroužku keramiky

Celá aktualita

Lis 13

Prvňáčci mají úspěšně za sebou 1. čtvrtletí

Celá aktualita

Lis 02

Cesta čtvrťáků a páťáků do pravěku

Téma „PRAVĚK“ jsme s žáky 4. a 5. ročníku zakončili projektovým dnem, při kterém si vyzkoušeli roli pračlověka a mamuta, vyrobili si krásné pravěké zbraně a nástroje. V závěru dne si v rámci informatiky vytvořili krátkou prezentaci o pravěku. … Celá aktualita

Říj 31

Činnostní učení v přírodovědě 4., 5. ročníku

Činnostní učení se snaží o motivaci žáků názorností, prožíváním, vlastní činností a používáním vhodných učebních pomůcek. Je založeno na metodě objevování. Čtvrťáci a páťáci objevovali charakteristiky půdy prací ve dvojicích na stanovištích.… Celá aktualita