Aktuality

Kvě 25

Dopravní výchova

Dne 25. 5. 2018 absolvovali žáci čtvrtého ročníku dopravní výcvik na dopravním hřišti při ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě. V učebně dopravního střediska, na základě zkušeného instruktora, si opakovali teorii silničních předpisů, vybavení kola či řešení situací vzniklých na křižovatkách. Na dopravním hřišti si hned i teorii vyzkoušeli na zapůjčených kolech. Odbočovali, objížděli překážky a snažili se respektovat světelné signály a značky. Závěrem celého výcviku byl písemný test, který měl vyhodnotit, zdali si každý zaslouží „Průkaz cyklisty.“