Aktuality

Čer 28

Závěrečné plavání v CPA Delfín Uh. Brod

Poslední plavání bylo odměnou za plavecký výcvik a všichni se těšili – bylo totiž volné s puštěnými atrakcemi.  Báječně jsme si to užili!

Mnohokrát děkujeme vyučujícím plavecké školy za trpělivé a individuální vedení při nácviku jednotlivých plaveckých dovedností!