Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Lis 20

Výstražná jednodenní stávka
v pondělí 27. 11. 2023

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že se zaměstnanci naší školy dne 27. 11. 2023 připojují k celostátní stávce, proto v tento den bude provoz základní školy, mateřské školy, školní družiny i školní jídelny přerušen.
Nechceme připustit, aby nedostatek finančních prostředků ve školách negativně ovlivnil vzdělávání Vašich dětí. Znamenalo by to ohrožení málotřídních škol. Právě v málotřídkách hodnotí školní inspekce kvalitu výuky opakovaně jako nejvyšší, a to zejména kvůli individuálnímu přístupu, kterému však plány ministerstva nepřejí. Také ve větších školách by nastalo zvyšování počtu žáků ve třídách a nemožnost dělit na skupiny.
Nechceme také připustit, aby se snižovaly platy uklízečkám a kuchařkám, které je mají i nyní velmi nízké.
Nechceme také, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci, což znamená, že se tímto snižují platy zaměstnanců.
Školství je priorita. Jde o budoucnost Vašich dětí.

Děkujeme za pochopení.

Zaměstnanci školy

cmos-ps-stavka