Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Čvn 02

MDD jsme oslavili společně pirátskou plavbou kolem světa 2. 6. 2023

V areálu Školka to bylo světové. Pluli jsme přes Japonsko, Egypt, Brazílii, Mexiko až do Kanady. Všude se účastníci mohli dozvědět z plakátů nejenom zajímavosti o dané zemi, ale také tam plnili úkoly vztahující se k jednotlivým oblastem. Za odvedenou práci dokladovanou na mapce plavby čekal pravý pirátský poklad. Všichni se mohli těšit i skákáním v nafukovacím hradu, tancováním, hudebními aktivitami s balónky a vůbec… Bylo to příjemné odpoledne pro všechny.