Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Bře 04

Filtrace vody z Nezdenic aneb hra na čističku

Celoročním cílem badatelů naší školy je prosazování šetrné spotřeby vody. Učit se o vodě znamená učit se o svém těle, o přírodě, o světě. Spotřeba vody a její nedostatek na Zemi je aktuálním tématem globálně rozvojového vzdělávání. Ve světě trpí nedostatkem pitné vody více než miliarda lidí. Organizace spojených národů určila 22. březen jako světový den vody. Připomíná vodu jako nenahraditelný zdroj života na Zemi.

Sestavili jsme si již pravidla, jak může mít každý z nás rozumnou spotřebu vody a neplýtvat vodou ve škole ani doma. Zavedli jsme hlídky – vodní strážce ve třídách. Dalším cílem našeho vodního bádání bylo pokusit se nabrat vzorky vody v obci (z řeky Olšavy a jejích přítoků, kaluže, mokřadu, zatopeného lomu, kyselky, akvária ve třídě) a vyčistit je pomocí různých filtrů během hry na čističky. Napodobovali jsme přírodní procesy, díky nimž je pramenitá voda čistá. Dešťová voda prosakuje vrstvami propustných hornin, např. pískem. Naproti tomu kořenový filtr je naplněn jemnými kamínky, na jejichž povrchu sídlí bakterie, které zajišťují čistící proces. Také jsme objevili filtrační papír, který používají v laboratořích. Mohli jsme si vyzkoušet čištění vody přes smotek vaty, bavlněné tkaniny, aktivní uhlí, kamínky, písek. Pro lepší pozorování účinnosti filtrů jsme část vzorků obarvili potravinářským barvivem. Jako správní badatelé jsme provedli záznamy vzorků, filtrů a účinnosti čistícího procesu. Mladší z nás zjistili, co umí mikroskop, pipeta či nálevka.

Odměnou nám byl efektní pokus „Kam mizí voda“. Mezi vlákny dobře savého toaletního papíru (bez středové trubičky) je dost místa i pro molekuly vody, takže žádná voda nevytekla!