Aktuality

Pro 03

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V MŠ

V pátek dne 3. 12. 2021 jsme se v mateřské škole zúčastnili projektu MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA. Projektu se účastnila třída DUHÁČCI. Lektorka představila dětem téma „STAVITEL MĚSTA“, na kterém společně pracovaly, a to velmi hravou formou s pomocí básniček, písniček, cest, map a Lega Dupla si vyzkoušely roli kartografa, naučily se orientovat v mapách, nakupovat materiál na stavbu a v neposlední řadě postavit město. Cílem projektu bylo u dětí vytvořit zájem o polytechnické činnosti, rozvíjet zručnost, myšlení aj. Děti projekt velmi zaujal a na závěr si odnesly diplom stavitel města.