Aktuality

Úno 25

Věda je zábava

Hlavním cílem při provádění pokusů nejsou poznatky dětí, ale:

• motivace pro prvotní směrování zájmu dětí o přírodovědné zkoumání a později i vzdělávání
• nácvik a rozvoj schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a  konce
• nácvik prvotního stanovování hypotéz a vyvozování závěrů
•rozvoj  schopnosti přiřazovat výsledky pozorování k reálným předmětům a dějům z běžného života
•akcelerace vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamaráda
•rozvoj pozornosti, trpělivosti, prohlubování pozorného čtení
•učení se základním prvkům bezpečné práce
•prožívání radosti z vlastního úspěchu  i z úspěchu druhých

MVI_0266

MVI_0360