Aktuality

Čer 19

Projektový den našich třeťáků

Projektový den na téma „Vesmír“ jsme začali prezentací na interaktivní tabuli. Poté jsme zjišťovali informace o všech planetách ve vesmíru, jejich vývoj, velikost, vzdálenost a rychlost oběhu kolem Slunce. Jako pomůcky nám posloužily encyklopedie, učebnice, pracovní sešity a model sluneční soustavy. Promítli jsme si i zpracovaný příběh o vesmíru, který dětem přiblížil, co je Slunce, jak to vypadá na planetách naší sluneční soustavy, co se děje v měsíčním stínu a co způsobuje střídání dne a noci. Výsledkem byly úžasně výtvarně ztvárněné planety naší sluneční soustavy. Poté jsme zvládli plnění úkolů na toto téma a pracovali na pracovních listech. Projektový den se vydařil. Všichni žáci pilně a s chutí pracovali a odnesli si nevšední zážitky.