Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Čvn 01

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠK. ROKU 2020/2021

V souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se vyhovuje žádosti či nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nezdenice, okres Uherské Hradiště. Podrobnosti naleznete v příloze č. 1 a 2.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o přijetí k PV od šk. roku 2020 – 2021

Příloha č. 2 – Rozhodnutí o nepřijetí k PV od šk. roku 2020-2021.