Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Dub 22

DEN ZEMĚ 22. 4. – děkujeme všem školákům, kteří se aktivně zapojili!

Ze slohových prací žáků 2. ročníku:

Den Země (22. 4.) je svátek naší planety. Žijí na ní lidé, živočichové a rostliny. Dává nám všechno, co k životu potřebujeme. Já naší planetě pomáhám tak, že třídím odpad venku, doma i ve škole. Nevyhazuji odpadky venku, aby naše Země byla čistá a krásná, tak by to měli dělat všichni.

Tomáš M.

 

Mám naši Zemi rád. Tak třídím odpad a netrhám zbytečně kytičky. Sázím nové stromky. Po lese sbírám s rukavicemi odpadky a také je roztřídím. Všichni se musíme starat o naši jedinou Zemi.

Šimon P.

 

Každý z nás může přispět k záchraně planety Země. Například šetřit vodou, energiemi, nevytvářet zbytečný odpad a ten, který už máme, tak třídit. Musíme se starat o přírodu a zvířata v ní.

Já třídím odpad, šetřím vodou a elektřinou. V zimě krmím lesní zvířata a ptáčky. Vyrobil jsem hmyzí hotel.

Štěpán H.

 

Jak se snažím pomáhat planetě já? Rád třídím odpad: plasty, papír, sklo, textil, použité baterie… Když nám doslouží například lednička, vyvezeme ji na sběrný dvůr a nepohodíme někde v přírodě, jak to bohužel dělají někteří z nás. Nenechávám zbytečně dlouho téct vodu. V Nezdenicích a v Uherském Brodě jsem se zúčastnil akce Ukliďme Česko.

Při sečení vojtěšky chodíme vyhánět s ohaři zvěř a v zimě přikrmovat do zásypů a krmelců.

Přírodu mám moc rád, a proto je důležité, abych ji chránil. Když každý z nás udělá pro planetu něco, pomůžeme jí a tím i sobě.

Viktor Ta.