Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Lis 12

Upozornění na přijatá opatření

Opatření přijatá školou:

Proběhlo prověření a kontrola systému uzavírání vstupů do budovy školy a dodržování pravidel bezpečného a kontrolovaného pohybu osob přes vstup při příchodu a odchodu žáků a žákyň. Dětem byly připomenuty principy bezpečného školního prostředí.

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny. Pro vstup do budovy proto používejte, prosím, zvonek u dveří.

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin.