Aktuality

Pro 19

Zpívali jsme večer u rozsvíceného stromečku před OÚ

...Radujme se, bratři milí, 
radujme se z darování, 
z lásky, která pořád trvá. 
           ve všem lidském obcování. 

Z lásky, která vždycky tiší, 
ztráty, bolesti a žaly. 
Radujme se, bratři milí, 
z toho, že jsme darovali...