Aktuality

Čer 12

HelFíkův Kotár 2018

Po školení paní Sudkové v poskytování první pomoci následovala další tři setkání s panem záchranářem Zemkem, a to 15. 5., 4. a 7. 6. Páťáci se pilně zdokonalovali v úkolech z oboru zdravovědy i v hodinách přírodovědy. Své nově nabyté vědomosti a dovednosti pak využili v soutěži dne 9. 6. v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně. Děkujeme našim borcům za vzornou reprezentaci školy a všem záchranářům za školení i nevšední zážitky!